Pokud by měl filtr kapaliny ochranný kryt + lze použít v systému vytápění?

Filtr kapaliny ochranný kryt+ by měla být použita pouze v kombinaci s on-line systém filtru, která může pasti a obsahovat nečistoty v systému před bezpečné odstranění.

Je ideální pro použití v situacích, kdy systém již dříve byly čištěny nebo propláchnuté, ale následně nebyla dostatečně chráněna tak další koroze došlo. Je také vhodné pro systémy s chudými design nebo nízký průtok, které konvenční čištění obtížné. Filtr kapaliny ochranný kryt+ umožňuje probíhající odstříkání taveniny z válce extruderu a sběr systému nečistoty. Úroveň léčby by měla být kontrolována jednou ročně jako součást údržby a servisní program s cílem zajistit plnou ochranu.

FERNOX TVRZENÍ COVID -19