Politika udržitelnosti

Náš závazek poskytovat sociálně odpovědné a k životnímu prostředí šetrné výrobní postupy a politiky je základní součástí Fernox globální strategie růstu. Naší vizí je být v oboru a k inovacím v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v zájmu dosažení nízkouhlíkové dopad, vysoce kvalitní a špičkovou vod produkty, které jsou určeny ke snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů vytvořené na domácím trhu a obchodní ústřední vytápění.

Fernox R&D a výrobních lokalit jsou v souladu se všemi platnými předpisy a jsou nezávislým auditem a akreditované organizace jako BSI, KIWA, BELGAQUA, EST. Fernox stránky jsou registrované podle následujících systémů správy:

  • ISO 9001 Systém řízení jakosti (QMS)
  • ISO 14001 systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMS)
  • OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OH&S)

Navíc Fernox výrobky jsou vyráběny, distribuovaných a recyklovat nebo likvidovat v bezpečné a udržitelným způsobem. Kvalitu a integritu našich výrobků jsou ověřeny pomocí robustní a případně průmyslu uvedené režimy zkoušení jako UK BuildCert.