Knihovna Fernox BIM

Co je BIM?

BIM je zkratka pro Building Information Modeling (Stavební Informační Modelování), což je proces spolupráce využívající inteligentní 3D digitální model budovy k poradenství, aktualizaci a komunikaci rozhodnutí projektu. Přináší efektivnější způsoby projektování a údržby prostředků v průběhu celého životního cyklu projektu.

BIM nabízí lepší transparentnost a vizualizaci pro všechny zúčastněné strany, což usnadňuje dosažení projektových a obchodních cílů prostřednictvím spolupráce a partnerství.

Kdy začne BIM platit?

BIM se stal povinným procesem zadávání veřejných zakázek na budovy v roce 2016 pro budovy nad 5 milionů £. Cílem této iniciativy je snížit kapitál a uhlíkovou stopu procesu projektování a výstavby prostřednictvím společné práce ve stavebním průmyslu.

Produktová řada Fernox a soulad s BIM

Soubory BIM jsou k dispozici v celé řadě TF1 Filter a uvádějí rozměry, připojení potrubí, hmotnosti a údaje o funkcích produktu, což umožňuje snadné vyhledání specifikátorů a techniků,  splňujících požadavky BIM.

TF1 Omega+ Filter

FERNOX TVRZENÍ COVID -19