BIM Dokumenty

Co je BIM?

BIM je zkratka pro Building Information Modeling, což je proces spolupráce využívající inteligentní 3D digitální model budovy k poradenství, aktualizaci a komunikaci rozhodnutí projektu. Poskytuje efektivnější způsoby navrhování a údržby prostředků v průběhu celého životního cyklu projektu.

BIM nabízí zlepšenou transparentnost a vizualizaci pro všechny zúčastněné strany, což usnadňuje dosažení projektových a obchodních cílů prostřednictvím spolupráce a partnerství.

Kdy BIM vstoupil v platnost?

3D BIM, který byl poprvé představen v roce 2011 jako součást britského vládního dokumentu Stavební strategie, se stal povinným procesem zadávání veřejných zakázek na budovy v roce 2016 pro budovy nad 5 milionů £. Cílem této iniciativy je snížit kapitál a uhlíkovou stopu procesu navrhování a výstavby prostřednictvím společné práce ve stavebním průmyslu.

Fernox Produktová řada a soulad s BIM

Soubory BIM jsou k dispozici v celé řadě filtrů TF1 a poskytují rozměry, připojení potrubí, hmotnosti a údaje o funkcích produktu, což umožňuje snadné vyhledání specifikátorů a techniků, aby vyhověli BIM.

TF1 Omega+ Filter

Představované Výrobky

Country