Fernox Ochrana osobních údajů

EU na ochranu osobních údajů oznámení týkající se zákazníků a dalších souvisejících OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. INFORMACE O NÁS
 2. Contact details
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A proč?
 4. sdílení informací
 5. PŘEVODY mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
 6. Vaše práva

1. Informace O NÁS A ZAVEDENÍ

Platforma speciální produkty Corporation (někdy označovaná jako â€oePlatform,“ parašutisti,“ â€oeCompany,“ nebo â€my pĺ) hodnoty a chrání osobní údaje o našich stávajících a potenciálních zákazníků a obchodních partnerů, dodavatelů a návštěvníků webových stránek. Platforma je globální, diverzifikovaný výrobce špičkových technologií speciální chemické výrobky a poskytovatele technické služby se sídlem ve Spojených státech amerických a v obchodování v několika zemích, z nichž některé v rámci Evropské unie.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na osobní údaje osob v EU obsahuje důležité informace o způsobu shromažďování, používání, zveřejnit zachovat a jinak zpracovávat osobní údaje.

Pro účely obecné ochrany údajů 2016/679 nařízení a prováděcích právních předpisů (“GDPR“), Platforma speciální produkty Corporation je správce údajů zodpovědný za jakékoli osobní údaje, které máme.

Výkonný ústředí:

Platforma speciální produkty Corporation

1450 Centerpark Boulevard, Suite 210

West Palm Beach na Floridě 33401

561-207-9600

Platforma speciální produkty jmenovaly MacDermid grafické řešení Evropy jako naše zastoupení v Evropské unii.

2. Kontaktní údaje

dotazy, komentáře a jiná sdělení týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů obecně jsou vítána a měla by být zaměřena na naši ochranu dat soukromí advokáta. Veškeré dotazy a požadavky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů mohou být odeslány e-mailem nebo poštou na:

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zastáncem

MacDermid grafické řešení Evropa

Rue de lâ PĹ™Industrie- BP 30160- 68702 Cernay Cedex, Francie

e-mail: DPPA@MacDermid.com

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Tato část 3 se týká různých zdrojů a kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a proces, proč jsme tak učinit a zákonné základy pro zpracování v závislosti na platformě.

V závislosti na vašem vztahu s plošinou naleznete v příslušné části níže kde popisujeme jak získat vaše osobní údaje a jak budeme zacházet s.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na zpracování informací pro tyto kategorie osob:

Oddíl 3.1 zástupci našich stávajících nebo potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a dodavatelů

Oddíl 3.2 návštěvníky prostor

Oddíl 3.3 návštěvníků webu

Oddíl 3.4 uchazeče o zaměstnání

 

3.1 zástupci našich stávajících nebo potenciálních zákazníků, obchodních partnerů a dodavatelů

můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se zaměstnanců, ředitelů, povoleno signatářů, jinými slovy, zástupci v㡠tiskovă˝ Systă©m stávajících nebo potenciálních zákazníků a obchodních partnerů nebo dodavatelů.

– Zdroje osobních údajů

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

D — Jak dlouho budeme vaše osobní údaje?

 

– Zdroje osobních údajů

můžeme získat vaše osobní údaje z následujících zdrojů:

 1. od vás přímo,
 2. od společnosti, která zaměstnává, pokud jste zaměstnancem našich stávajících nebo potenciálních zákazníků, obchodních partnerů nebo dodavatelů,
 3. z v㡠tiskovă˝ Systă©m pobočky seznam naleznete v části Příloha 1.
 4. během vytváření sítí události, máme buď hostovaných nebo sponzorované nebo se zúčastnil a/nebo
 5. z veřejně přístupných zdrojů (například vaše firemní webové stránky Nebo sociální média stránky).

 

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů týkajících se našich stávajících nebo potenciálních customers’ nebo vendors’ zaměstnanců, důstojníky, povoleno signatáři a ostatních přidružených osob:

 1. název;
 2. podnikání;
 3. firemní e-mailovou adresu;
 4. podniková telefonní číslo;
 5. job title;
 6. datum narození;
 7. bankovní údaje;
 8. informace o úvěru a/nebo
 9. Informace o fakturaci.

 

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

zástupci našich stávajících nebo potenciálních zákazníků a dodavatelů

můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to: Naše Oprávněné zájmy tak jsou:
Poskytnout vám naše výrobky nebo služby nebo přijímat výrobky nebo služby od vás

 

oprávněný zájem efektivně plnit své smluvní a zákonné povinnosti

vedení vykazování (včetně uvnitř skupiny)

Vytvořit a spravovat náš vztah efektivně plnit své smluvní a zákonné povinnosti

Account Management

porozumět trhu působíme

sestav správy (včetně uvnitř skupiny)

výkon nebo obranu právních nároků

Znát naše produkty a služby jsou nebo mohou být použity v

 

porozumět trhu působíme

sestav správy (včetně uvnitř skupiny)

Zabezpečení Správa zabezpečení, rizika a prevence podvodů a

řízení vykazování (včetně uvnitř skupiny)

Ať víte o našich produktech a službách a události, které mohou být předmětem vašeho zájmu dopisem, telefon, e-mail nebo jiné formy elektronické komunikace propagovat naše zboží a služeb a

řízení vykazování (včetně uvnitř skupiny)

 

pokud objekt pomocí vašich osobních údajů pro tyto účely, včetně přímého marketingu, dejte nám prosím vědět pomocí e-mailovou adresu uvedenou v oddíl 2.

Kdy budeme využívat vaše e-mailové komunikace marketingové informace vám budeme hledat vaši předchozí souhlas, kde je to vyžadováno zákonem.

D — Jak dlouho budeme vaše osobní údaje?

budeme držet a zpracování vašich osobních údajů pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny. Budeme vaše osobní údaje za dobu trvání našeho obchodního vztahu s ohledem na poskytování zboží nebo služeb. Jsme si informace o vás po uzavření účtu zákazníka nebo na konci obchodního vztahu tak dlouho, jak je požadováno pro právní, regulační a legitimní obchodní účely. Po uplynutí této lhůty pro uchovávání údajů, budeme ji odstranit bezpečně.

3.2 návštěvníky našich prostor

zdroje osobní data

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

D — Jak dlouho Udržujeme váš osobní údaje?

– Zdroje osobních údajů

můžeme získat vaše osobní údaje přímo na vás a z našich obchodních m inĺľenă˝záznamy.

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

 1. název;
 2. business contact details;
 3. organizace;
 4. úlohu;
 5. datum a čas vaší návštěvy a/nebo
 6. image (například z kamery CCTV na našich prostor).

 

 

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

návštěvníky našich prostor
můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to:

Naše legitimní zájmy tak jsou:
Zabezpečení oprávněný zájem Správa zabezpečení, rizika a prevence trestné činnosti

udržovat záznamy o Návštěvníci našich prostor sestav správy
můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to:

Pokud byste nám poskytnout informace týkající se zdravotního postižení, budeme zpracovávat jako součást naší právní povinnost vynaložit přiměřené úpravy pro náborový proces právní povinnost

 

pokud objekt pomocí vašich kontaktních údajů pro tyto účely, dejte nám prosím vědět pomocí e-mailovou adresu uvedenou v oddíl 2.

D — Jak dlouho budeme vaše osobní údaje?

budeme vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti našich návštěvníků úřadu po toto období končí a když již právní nebo obchodní potřebu zachovat, vymažeme je bezpečně.

3.3 návštěvníků webu

zdroje osobní data

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

 

– Zdroje osobních údajů

může získat vaše osobní údaje z následujících zdrojů:

 1. od vás přímo (například v době přihlášení k odběru jakékoliv služby nabízené na našich webových stránkách včetně, ale bez omezení na “˜Kontakt používá nelatinkovou™ podání na našich webových stránkách [com/get-in-touch-with-the-team], e-mailové poštovní seznamy, interaktivní služby, vysílání materiálu nebo požadavku na další zboží nebo služby);
 2. z vašeho zařízení nebo prohlížeče; a/nebo
 3. pokud se na nás obrátíte, můžeme uchovávat záznamy o, korespondence.

&Nbsp;

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

 1. název;
 2. username;
 3. e-mailová adresa
 4. operační systém;
 5. typ prohlížeče;
 6. soubor cookie data (viz tabulka níže jsou popsány);
 7. preferencí ohledně on-line marketingu a/nebo
 8. IP adresu.

 

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

návštěvníků webu
můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to:

Naše legitimní zájmy tak jsou:
poskytují naše webové stránky služby pro vás oprávněný zájem webových stránkách vedení v

 

podporovat naše zboží a služby

 

Správa účtů

Vytvořit a spravovat náš vztah porozumět trhu, v němž se pohybujeme v

 

Řízení vykazování (včetně uvnitř skupiny)

 

Account Management

 

Zjistěte více o našich webových stránek(y) nepronajímá návyků při surfování a výkon na našich webových stránkách(y) webových stránkách

Zabezpečení Správa zabezpečení, rizika a prevence trestné činnosti a

řízení vykazování (včetně uvnitř skupiny)

Ať víte o našich produktech a službách a události, které mohou být předmětem vašeho zájmu dopisem, telefon, e-mail nebo jiné formy elektronické komunikace s

 

propagovat naše zboží a služeb a

řízení vykazování (včetně na V rámci skupiny)

Znát naše produkty nebo služby mohou být použity v

 

porozumět trhu působíme

sestav správy (včetně uvnitř skupiny) s

 

 

 

pokud objekt pomocí vašich kontaktních údajů pro tyto účely, včetně přímého marketingu, zašlete nám e-mail pomocí e-mailové adresy v oddíl 2.

Pokud používáme soubory cookie nebo podobných technologií se budeme snažit vaše předchozí souhlas, kde je to vyžadováno zákonem.

Kdy budeme využívat vaše e-mailové komunikace marketingové informace vám budeme hledat vaši předchozí souhlas, kde je to vyžadováno zákonem.

3.4 uchazeče o zaměstnání

můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se uchazeče o zaměstnání na pozice inzerovány na našich webových stránkách.

– Zdroje osobních údajů

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

D — Jak dlouho budeme vaše osobní údaje?

 

– Zdroje osobních údajů

můžeme získat vaše osobní údaje z následujících zdrojů:

 1. od vás přímo,
 2. od třetí strany, například individuální doporučení nebo personální agenturou,
 3. z v㡠tiskovă˝ Systă©m pobočky [viz seznam v Příloha 1];
 4. prostřednictvím tištěné a webové aplikace formuláře;
 5. během vytváření sítí události, máme buď hostovaných nebo sponzorované nebo se zúčastnil a/nebo
 6. z veřejně přístupných zdrojů (například profesních sítí jako LinkedIn)

 

B – Osobní údaje shromažďovat a zpracovávat

můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů, které se mohou lišit v závislosti na obsahu svůj životopis nebo výchozích dokumentů, které jste nám poskytli:

 1. název;
 2. bydliště adresu;
 3. osobní e-mailovou adresu;
 4. telefonní číslo;
 5. datum narození;
 6. kariéra a vzdělávání historie;
 7. dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci;
 8. osobní zájmy, jazyky, dotazník výsledky;
 9. pohlaví;
 10. jména a kontaktní údaje pro odkazy. Vezměte prosím na vědomí, že je vaší odpovědností získat souhlas od referencí před nám poskytuje osobní informace o nich;
 11. aktuální a historické plat podrobnosti spolu s platu očekávání;
 12. podrobnosti o aktuální dávky;
 13. informace o váš nárok na práci v zemi, v níž je platforma affiliate EU nachází;

C – Proč shromažďujeme osobní údaje a jaké jsou naše zákonného základu pro?

uchazeče o zaměstnání

můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to:
obraťte se na rozhodčí

provádět kontroly na pozadí

ověřte informace předložené

zvážit pro další pracovní pozice V㡠tiskovă˝ Systă©m

 

 

 

Souhlas

Kontrola způsobilosti pro práci v zemi v㡠tiskovă˝ Systă©m affiliate je umístěn  

 

 

 

právní povinnost

Pokud byste nám poskytnout informace týkající se zdravotního postižení, budeme zpracovávat jako součást naší právní povinnost vynaložit přiměřené úpravy pro náborový proces
můžeme použít vaše osobní údaje: Naše zákonného základu pro to: Naše legitimní zájmy tak jsou:
Usnadnění procesu výběru

posoudit a potvrdit vhodnost pro zaměstnanost

s vámi komunikuje

 

 

 

 

oprávněné zájmy

Talent Management (včetně uvnitř skupiny) s

 

 

Spustit obchodní proces a vnitřní správy sestav správy (včetně uvnitř skupiny)
Zajištění bezpečnosti naší infrastruktury, prostory, aktiva a kancelářské vybavení včetně prevence trestné činnosti, hájit právní nároky Správa zabezpečení, rizika a prevence trestné činnosti v

 

výkon nebo obranu právních nároků

 

 

pokud objekt pomocí vašich osobních údajů pro tyto účely, včetně přímého marketingu, dejte nám prosím vědět pomocí e-mailovou adresu uvedenou v oddíl 2.

D — Jak dlouho budeme vaše osobní údaje?

budeme držet a zpracování vašich osobních údajů pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud jste úspěšně a my pronájem vám budeme držet svého CV jako součást vašeho zaměstnance záznam pro dobu trvání vašeho zaměstnání s USA. Budeme životopisů a dokumentů předložených zájemců po dobu ne delší než šest měsíců po rozhodnutí, pokud jsme získali souhlas udržet déle.

4. Sdílení informací

Data mohou být sdíleny s našimi přidruženými společnostmi, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb a vládních orgánů. Podrobné informace naleznete v příslušných oddílech níže.

pobočky

vlády nebo regulačních orgánů

služeb

fúzí a akvizic

 

pobočky

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s pobočkami (viz seznam v Příloha 1 níže) pro následující účely:

 • nám poskytnout podporu IT a systémy a nástroje pro správu operací,
 • celkové řízení rizik skupiny
 • spory,
 • soulad s regulačními požadavky na pobočky a

přitom naše pobočky mohou být správci údajů a / nebo zpracovatelům údajů vaše osobní data společně platformy. Jako správci údajů a / nebo zpracovatelům údajů tyto pobočky budou zpracovávat data v souladu s intra-group data dohody o postoupení v souladu s požadavky GDPR.

vlády nebo regulační orgány

Jsme také může zveřejnit informace o vás, pokud máme právní povinnost tak učinit nebo pokud je třeba nebo na žádost kterékoli vládní nebo regulační orgán nebo podobného orgánu podle platných právních předpisů nebo nařízení. V opačném případě budeme informace o vás v tajnosti.

&Nbsp;

služeb

může poskytnout informace o vás organizací, které poskytují služby v USA nebo působí jako naši agenti s výhradou smluvních opatření, abychom zavedli událost zakládající závazek těchto organizací na pochopení, že budou udržovat informace důvěrné a bude v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Například můžeme sdílet vaše údaje s následujícími typy služeb se budeme angažovat:

 1. Technická podpora poskytovatelů služeb, kteří pomáhají s naší webovou stránkou a infrastruktury;
 2. software třetích stran, kteří mohou zahrnovat “˜software jako service’ poskytovatele řešení, pokud poskytovatel hostitelé příslušné osobní údaje jménem;
 3. odbornými poradci jako advokáti, účetní, daňové poradce, auditory a pojišťovacích makléřů;
 4. praní špinavých peněz a soulad poskytovatelů vyhledávacích služeb;
 5. poskytovatelů služeb, které nám pomáhají store, třídit a organizovat informace efektivně a bezpečně, a to jak v elektronické podobě a v tištěné podobě, a to pro marketingové účely a/nebo
 6. poskytovatelů služeb, které nám pomáhají vytvářet a kompletování hostů ve vztahu k našim službám.

fúzí a akvizic

v souvislosti s fúzí a Akvizice, můžeme přenášet vaše osobní údaje pro potenciální kupující a jejich poradci s výhradou vhodných povinností důvěrnosti v případě musíme rozhodnout o likvidaci všech nebo části svých podniků.

5. Převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

obecně při přenosu osobních údajů mimo EHP (které se skládá z členských států EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko), budeme tak učinit jen pomocí jednoho z následujících záruky:

 • převod na zemi EHP má přiměřenost rozhodnutí Komise EU (např. Izrael);
 • převod se vztahuje smluvní dohoda, která zahrnuje GDPR požadavky týkající se převodů do zemí mimo EHP.
 • převod organizace, která závazná pravidla společnosti schválena EU na ochranu osobních údajů orgánem; nebo
 • převod organizace v USA, je EU a USA kryt ochrany soukromí certifikované.

můžete požádat o kopii příslušného dokladu se na nás obrátíte, jak je uvedeno v části oddíl 2 výše.

6. Vaše práva

Máte následující práva ve vztahu k osobním údajům v rámci GDPR:

 1. získat informace o tom, jak budeme zvládat vaše osobní údaje a přístup k dokumentům, které obsahují vaše osobní údaje;
 2. požádat, abychom v pořádku nebo aktualizovat své osobní údaje, pokud je nepřesné nebo neaktuální,
  1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely naše legitimní zájmy, jak je popsáno výše.
 3. vymazat osobní údaje o vás, že je držen v USA:
  1. které není nutné ve vztahu k účelům, pro které bylo odebráno,
  2. zpracování, které jste objektu nebo
 • které byly nezákonně zpracovány V USA;
 1. omezit zpracování nás, tj. omezit zpracování pouze úložiště:
  1. Pokud jste proti k vymazání osobních údajů a dávají přednost omezení místo zpracování nebo
  2. kde můžete vznést námitku proti zpracování na základě své oprávněné zájmy;
 2. předat osobní údaje, které jste nám předložil zpět k vám nebo jiné organizace za určitých okolností; a
 3. , pokud se budeme spoléhat na váš souhlas (například při nastavení cookies ve vašem zařízení nebo pro účely přímého marketingu nebo pro udržení vašeho CV), můžete kdykoli svůj souhlas.

Pokud jste kdykoli rozhodnout o tato práva vykonávat, kontaktujte nás, jak je uvedeno v oddíl 2 výše.

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme se zabývali vaši žádost nebo se týkají, máte právo podat stížnost s orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů v EU.

Zobrazit seznam poboček, klikněte prosím sem.

 

FERNOX TVRZENÍ COVID -19