Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

kód produktu: 57885

Antifreeze Protector Alphi-11 je kombinovaný nemrznoucí a inhibiční produkt, který poskytuje ochranu proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene v ústředních topných systémech pro domácnost. Antifreeze Protector Alphi-11 je vhodná pro použití se všemi kovy a materiály běžně používanými v topných systémech. Pro dlouhodobou ochranu zajistěte udržování a každoroční kontrolu koncentrací v rámci servisu kotle nebo systému. K dispozici jako 25 litrový kapalný produkt, netoxické a ekologické složení, schváleno podle Build Cert, KIWA a Belgaqua. Antifreeze Protector Alphi-11 je kompatibilní se všemi ostatními produkty Fernox.

  • Chrání před korozí a vodním kamenem v systémech ústředního topení a udržuje energetickou účinnost
  • Nemrznoucí kapalina v kombinaci s inhibitorem koroze pro delší životnost systému
  • Brání zamrznutí potrubí
  • Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v topných systémech včetně hliníku
  • Netoxický přípravek šetrný k životnímu prostředí, schváleno od Buildcert, KIWA a Belgaqua

Aplikace, montáž a dávkování

Minimální doporučená koncentrace výrobku v provozu je 25 %, aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti korozi. Tato koncentrace chrání až do -11 °C. Koncentrace 40 % bude chránit až do -22 °C. Alphi-11 Antifreeze Protector lze zavést pomocí napájecí a expanzní nádrže nebo injektovat přímo do systému přes vhodný bod (např. dávkovací nádoba). Do systému se zavede po vypuštění množství vody, které se rovná minimálně množství přidaného Alphi-11. Zapněte oběhové čerpadlo a nechte systém několik hodin běžet, aby bylo dosaženo rovnoměrné distribuce.

Koncentrace 25 % 30 % 35 % 40 %

Ochrana -11 °C -15 °C -18 °C -22 °C.

V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. Doporučujeme, aby neošetřené nebo kalné systémy byly důkladně očištěny a propláchnuty v souladu s BS 7593:2019 a prověřeny pomocí Fernox Cleaner F3 ještě před ošetřením výrobkem Fernox Alphi-11, protože stávající nečistoty mohou instalaci poškodit.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Antifreeze Protector Alphi-11 se dodává v nádobách po 5 a 25 litrech.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector je klasifikován jako bezpečný a nedráždivý, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi s výjimkou produktů Fernox. Neužívejte interně. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector obsahuje mono-propylenglykol.
Barva: Bezbarvá
Zápach: Aromatický (mírně)
Forma: Čirá kapalina
pH (konc.) 6,9
pH (25% roztok): 6,4–7,4
SG: 1,04 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
57885
445 × 280 × 250 mm
5014551578852
445 x 280 x 250 mm
Density Temperature
Specific Heat Temperature
Viscosity Temperature

Country