Cleaner F3 10L

kód produktu: 62555

Přípravek Cleaner F3 je univerzální čisticí prostředek určený pro použití v systémech vytápění a chlazení (HVAC) a lehkých komerčních systémech, který slouží k čištění nových systémů před uvedením do provozu, odstraňování zbytků tavidel, oleje/mazu a dalších nečistot z instalace. Přípravek Cleaner F3 lze také použít k odstranění kalu, vodního kamene a dalších cirkulujících nečistot ve stávajících nebo znečištěných systémech, čímž se zvýší účinnost a zabrání se poškození součástí systému. Tento vysoce výkonný, rychle působící čisticí prostředek je kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v topných a chladicích systémech zahrnujících ocelové a hliníkové součásti. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l.

  • Univerzální, pH neutrální čisticí prostředek pro čištění nových i stávajících systémů HVAC a lehkých komerčních topných systémů před uvedením do provozu.
  • Přípravek je speciálně vyvinutý k rychlému a účinnému odstraňování topidel, olejů, tuků, oxidů železa a dalších nečistot ze systému.
  • Doporučuje se ponechat v systému až po dobu jednoho týdne za provozních podmínek.
  • Inhibovaný čisticí prostředek určený k ochraně systému během čištění.
  • Obsahuje rychle působící dispergační technologii, která je vhodná pro všechny typy vody v systému: tvrdou, měkkou, uměle změkčenou i demineralizovanou.
  • Nepěnivý přípravek, který lze po použití snadno odstranit ze systému, což šetří čas strávený na místě.
Aplikace, montáž a dávkování

V zájmu dosažení optimálních výsledků by měl být celý systém zcela vypustitelný. Přípravek Cleaner F3 by měl být dávkován v koncentraci 0,5 %. Produkt lze do systému zavést přes vhodné místo, například dávkovací nádobu. Při čištění nechte před uvedením do provozu cirkulovat přípravek Cleaner F3 po dobu nejméně jedné hodiny při normální provozní teplotě. V zájmu odstranění kalu ze stávajících systémů nechte cirkulovat za normálních provozních podmínek až 7 dní, dokud se nedosáhne přijatelného průtoku v celém systému. Pokud jsou systémy silně zanesené kalem, může být nutné další/opakované použití přípravku Cleaner F3. Vypusťte a proplachujte studenou vodou, dokud nebude voda čistá a přípravek Cleaner F3 nebude ze systému zcela vypláchnut. Nakonec přidejte vhodný inhibitor Fernox, například Protector F1. Tím zabráníte dalšímu poškození korozí a usazování vodního kamene.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Cleaner F3 se dodává v 10l nádobách. Přípravek Fernox Cleaner F3 není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekombinujte s jinými chemikáliemi. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Jantarová
Zápach: Slabě aromatický
Skupenství: Kapalina
pH (konc.): 6,6
pH (v provozu) 6,5–7,7
Hustota: 1,116 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62555
310 × 230 × 205 mm
5014551625556
310 x 230 x 205 mm

Country