Cleaner F3 500ml

kód produktu: 57762

Cleaner F3 je účinný univerzální pH neutrální, nepěnivý tekutý čistič, který odstraňuje kal, vodní kámen a zbytky ze stávajících systémů ústředního vytápění, aby se obnovila účinnost vytápění a eliminoval hluk kotle. Při uvádění nových systémů do provozu v souladu s místními předpisy a správnými postupy tento Cleaner F3 ideálně odstraňuje zbytky tavidla a další zbytky, což pomáhá prodloužit životnost kotle a zvyšuje účinnost systému. Je vhodný pro použití při proplachování pro urychlení procesu čištění. Je to produkt, který není nebezpečný a je kompatibilní se všemi kovy běžně používanými v topných systémech včetně hliníku.

  • Účinný univerzální čistič pro předběžné uvedení do provozu nových i stávajících systémů
  • Odstraňuje kal, vodní kámen a jiné montážní nečistoty, aby se obnovila energetická účinnost a prodloužila životnost systému a kotle
  • Při použití ve spojení s Protector F1 lze dosáhnout úspory plynu až 15% při každém vytápění vašeho pokoje
  • Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v topných systémech včetně hliníku
  • Jedna 500ml recyklovatelná nádobka ošetří až 130 litrů vody v systému (16 radiátorů) a ekvivalent 250m2 podlahových systémů.
  • pH neutrální, bezpečný, nepěnící přípravek, který lze ze systému rychle a snadno odstranit – šetří čas na místě
Aplikace, montáž a dávkování

Jedna dávka produktu Cleaner F3 ošetří větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až 16 radiátory, anebo podlahové vytápění na ploše 250 m2. U větších systémů, nebo pokud jsou systémy silně znečištěny, mohou být nutné další / opakované aplikace Cleaner F3. Alternativně lze na systémy silně zanesené kalem použít Power Cleaner F8.

Nejprve vypusťte a znovu napusťte celý systém čistou vodou. Pro dosažení optimálních výsledků by měl být celý systém, včetně radiátorů s kapkovým přívodem, pokud jsou nainstalovány, zcela vypouštěcí. Za tímto účelem by měly být dočasně zajištěny otvory uzavíracích ventilů hadicovými spojkami. Motorové a termostaticky ovládané ventily musí být nastaveny tak, aby během čištění nebo proplachování nebyla žádná část systému uzavřena. Vypouštění musí být prováděno do špinavého odtoku, nikoli do odtoku povrchové vody. U systémů s otevřeným odvětráním aplikujte Cleaner F3 přes sběrnou nádrž. Do utěsněných systémů přidávejte ve vhodném plnicím bodě, anebo použijte Fernox Cleaner F3 Express 400 ml.

Fernox Cleaner F3 lze také použít v kombinaci s proplachovací jednotkou. V takovém případě se řiďte pokyny výrobce jednotky. Při čištění nových systémů před uvedením do provozu nechte Fernox Cleaner F3 cirkulovat minimálně jednu hodnu při normální provozní teplotě. Při čištění stávajících systémů by se kal a nečistoty měly při normálních provozních teplotách také rozptýlit do jedné hodiny. Chcete-li však odstranit ztvrdlé oxidy železa a vodní kámen, můžete se doba čištění s normálním ohřívacím cyklem prodloužit až na jeden týden. Pokud má radiátor i po hodině stále studený bod, zvyšte průtok radiátorem uzavřením ventilů na jiných radiátorech.

V některých případech může být nutná další nebo opakovaná dávka produktu Cleaner F3. Vypusťte a důkladně propláchněte, minimálně dvakrát, dokud není voda čirá. Při použití produktu Cleaner F3 s proplachovacím strojem by čištění mělo být hotovo během jedné hodiny. Provádějte dynamické proplachování čistou vodou, dokud není voda čirá. Pro dlouhodobou ochranu před korozí a vodním kamenem naplňte systém produktem Fernox Cleaner F1. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu.

„Čištění ústředního topení pomocí Fernox F3 Cleaner a jeho ochrana prostředkem Fernox F1 Protector může obnovit a udržovat účinnost systému při současném dosahování až 15% úspory plynu při každém vytápění vašeho prostoru. Tato úspora odpovídá 110 kg CO2 ročně v typické domácnosti.“*
*nezávisle ověřeno

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Cleaner F3 se dodává v 500ml lahvích.

Fernox Cleaner F3 není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Jantarová
Zápach: Slabě aromatický
Forma: Kapalina
pH (konc.): 6,4
pH (v provozu) 6,5–7,7
SG: 1,145 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
57762
182 × 88 × 52 mm
5014551577626
195 x 268 x 182 mm
05014551000971
Fernox Cleaner F3 & Fernox Power Cleaner F8 – Kdy potřebujete čistící prostředky Fernox Cleaners?

Country