Cleaner F3 Express 400ml

Kód produktu: 62446 Kategorie:
Kód produktu: 62446 Kategorie:
Záruka: 0 Let

Cleaner F3 je účinný univerzální pH neutrální, nepěnivý čistič, který odstraňuje kal, vodní kámen a zbytky ze stávajících systémů ústředního vytápění, aby se obnovila účinnost vytápění a eliminoval hluk kotle. Při uvádění nových systémů do provozu v souladu s místními předpisy a správnými postupy tento Cleaner F3 ideálně odstraňuje zbytky tavidla a další zbytky, což pomáhá prodloužit životnost kotle a zvyšuje účinnost systému. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Cleaner F3 Express ochrání velký systém (130 litrů nebo až 16 jednotlivých radiátorů) a může být aplikován přímo do odvzdušňovacího otvoru radiátoru,
plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s produktem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem. Pro větší systémy nebo v případě silně znečištěných systémů mohou být nutné další / opakované aplikace Cleaner F3 Express.

Fernox Cleaner F3 Express je také navržen pro použití ve spojení s proplachovací jednotkou. V takovém případě se řiďte pokyny výrobce jednotky. Při použití produktu Cleaner F3 Express s proplachovací jednotkou by čištění mělo být hotovo během jedné hodiny. Provádějte dynamické proplachování čistou vodou, dokud není voda čirá. Testujte pomocí měřiče TDS, aby bylo zajištěno důkladné proplachování. Pro dlouhodobou ochranu před korozí a vodním kamenem naplňte systém vhodným produktem Fernox Protector. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu.

Nejprve vypusťte a znovu napusťte celý systém čistou vodou. Pro dosažení optimálních výsledků by měl být celý systém, včetně radiátorů s kapkovým přívodem, pokud jsou nainstalovány, zcela vypouštěcí. Za tímto účelem by měly být dočasně zajištěny otvory uzavíracích ventilů hadicovými spojkami. Motorové a termostaticky ovládané ventily musí být nastaveny tak, aby během čištění nebo proplachování nebyla žádná část systému uzavřena. Vypouštění musí být prováděno do špinavého odtoku, nikoli do odtoku povrchové vody. U systémů s otevřeným odvětráním aplikujte Fernox Cleaner F3 Express přes sběrnou nádrž. U uzavřených systémů zaveďte do radiátoru pomocí Fernox Injector. Při čištění stávajících systémů by se kal a nečistoty měly při normálních provozních teplotách také rozptýlit za min. jednu hodinu. Chcete-li však odstranit ztvrdlé oxidy železa a vodní kámen, můžete se doba čištění s normálním ohřívacím cyklem prodloužit až na jeden týden. Pokud má radiátor i po hodině stále studený bod, zvyšte průtok radiátorem uzavřením ventilů na jiných radiátorech.

V některých případech může být nutná další nebo opakovaná dávka produktu Cleaner F3 Express. Systém vypusťte a důkladně propláchněte, aby se odstranila čisticí chemikálie a zbytky nečistot. Bude pravděpodobně zapotřebí minimálně třikrát úplně vyměnit vodu. Je to podstatnou součástí procesu čištění a musí být správně provedeno. Pomocí testovacího oplachového měřič, např. pomocí měřiče Fernox TDS, ověřte, že celkové rozpuštěné pevné látky jsou uspokojivě odstraněny.

Systém lze považovat za důkladně propláchnutý, pokud je naměřena hodnota vody v systému odlišná od hodnoty vody z vodovodního systému nejvýše o 10 %. Rozdíly nad 10 % znamenají, že v systému zůstaly významné zbytky čističe a je nutný další proplach. Pokud se zbytky čističe neodstraní, přispějí ke korozi a znehodnotí celé čištění.

Fernox Cleaner F3 Express je dodáván v 400ml aerosolových plechovkách s univerzální sadou aplikátorů.

Fernox Cleaner F3 Express není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s kůží nebo očima ihned opláchněte velkým množstvím vody. Používejte vhodné rukavice.

Barva: Jantarová
Zápach: Slabě aromatický
Forma: Kapalina
pH (konc.): 6,4
pH (v provozu) 6,5–7,7
SG: 1,182 při 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62446
95 × 66 × 218 mm
5014551624467
241 x 178 x 339 mm
050145510019090

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country