DS40 Descaler & Cleaner 2kg

Kód produktu: 62476 Kategorie:
Kód produktu: 62476 Kategorie:
Záruka: 0 Let

DS40 Descaler a Cleaner je rychle působící kyselý čistič na bázi kyseliny citronové, který je navržen tak, aby odstraňoval vápenatý magnetit nebo černý kal a další kontaminanty systému. Ideální pro použití při proplachování, lze jej také použít k samostatnému odvápnění výměníku tepla nebo komponent kotle. Dodává se s kapalným neutralizačním činidlem

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Podrobné pokyny k čištění systémů ústředního topení pomocí systému DS40 Descaler & Cleaner najdete v letáku s pokyny uvnitř krabice. Produkt může být nalit jako volně tekoucí prášek přímo do jednotky proplachování. Alternativně může být produkt předem rozpuštěn v teplé vodě a aplikován do radiátoru přes F&E nádrž, anebo v uzavřeném systému vhodné dávkovací nádoby. K čištění typického systému ústředního topení v domácnosti postačuje jedna krabice (2 kg). U velkých systémů a systémů s velkým množstvím vodního kamene nebo kalu může být nutné přidat další prášek. Během rané fáze čištění znamená změna barvy (červeno-žlutá), že produkt je vyčerpaný a je třeba přidat více prášku. Po provedení čištění přidávejte láhev prostředku System Neutraliser, doku roztok nezežloutne. Pokud je voda stále červená, je nutné přidat více neutralizátoru. Pokud dodaná láhev nestačí, lze další System Neutraliser zakoupit ze skladů Fernox. Systém musí být vypuštěn a několikrát propláchnut čerstvou vodou, dokud není voda tekoucí do odtoku čistá. Po závěrečném vypuštění se doporučuje ochránit systém produktem Fernox Protector F1. Nepoužívejte v nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ nebo podobných.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner se dodává ve 2kg kontejnerech jako 2složkový systém: 1,5kg balení DS40 Descaler & Cleaner a 500ml balení System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikován jako silně dráždivý pro oči, proto při práci s produktem postupujte s náležitou opatrností. Další informace naleznete v bezpečnostním listě (SDS). Uchovávejte mimo dosah dětí.

DS40 Descaler & Cleaner
Barva: Červená
Zápach: Slabý (v roztoku)
Forma: Prášek
pH: 2–3 (2% roztok w/w)
S.G: neuvedeno

System Neutraliser
Barva: Bezbarvá
Zápach: Amoniakový (slabě)
Forma: Kapalina
pH: 11,0 (5% roztok w/w)
S.G: 1,11

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62476
103 × 194 × 210 mm
5014551624764
226 x 392 x 327 mm
0

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country