DS40 Descaler & Cleaner 2kg

kód produktu: 62476

DS40 Descaler a Cleaner je rychle působící kyselý čistič na bázi kyseliny citronové, který je navržen tak, aby odstraňoval vápenatý magnetit nebo černý kal a další kontaminanty systému. Ideální pro použití při proplachování, lze jej také použít k samostatnému odvápnění výměníku tepla nebo komponent kotle. Dodává se s kapalným neutralizačním činidlem

  • Rychle odstraňuje vodní kámen, černý kal a další usazeniny
  • Obnovuje cirkulaci a zlepšuje účinnost vytápění
  • Volně tekoucí prášek pro snadné použití s proplachovacími jednotkami nebo aplikací přes F&E nádrž nebo injektor pro uzavřené vytápěcí systémy
  • Když je produkt vyčerpán, změní barvu na žlutou – s produktem se dodává neutralizační činidlo
  • Kompatibilní se všemi smíšenými kovovými systémy včetně hliníku
  • S produktem se dodává snadno použitelné kapalné neutralizační činidlo
Aplikace, montáž a dávkování

Podrobné pokyny k čištění systémů ústředního topení pomocí systému DS40 Descaler & Cleaner najdete v letáku s pokyny uvnitř krabice. Produkt může být nalit jako volně tekoucí prášek přímo do jednotky proplachování. Alternativně může být produkt předem rozpuštěn v teplé vodě a aplikován do radiátoru přes F&E nádrž, anebo v uzavřeném systému vhodné dávkovací nádoby. K čištění typického systému ústředního topení v domácnosti postačuje jedna krabice (2 kg). U velkých systémů a systémů s velkým množstvím vodního kamene nebo kalu může být nutné přidat další prášek. Během rané fáze čištění znamená změna barvy (červeno-žlutá), že produkt je vyčerpaný a je třeba přidat více prášku. Po provedení čištění přidávejte láhev prostředku System Neutraliser, doku roztok nezežloutne. Pokud je voda stále červená, je nutné přidat více neutralizátoru. Pokud dodaná láhev nestačí, lze další System Neutraliser zakoupit ze skladů Fernox. Systém musí být vypuštěn a několikrát propláchnut čerstvou vodou, dokud není voda tekoucí do odtoku čistá. Po závěrečném vypuštění se doporučuje ochránit systém produktem Fernox Protector F1. Nepoužívejte v nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ nebo podobných.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox DS40 Descaler & Cleaner se dodává ve 2kg kontejnerech jako 2složkový systém: 1,5kg balení DS40 Descaler & Cleaner a 500ml balení System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikován jako silně dráždivý pro oči, proto při práci s produktem postupujte s náležitou opatrností. Další informace naleznete v bezpečnostním listě (SDS). Uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace

DS40 Descaler & Cleaner
Barva: Červená
Zápach: Slabý (v roztoku)
Forma: Prášek
pH: 2–3 (2% roztok w/w)
S.G: neuvedeno

System Neutraliser
Barva: Bezbarvá
Zápach: Amoniakový (slabě)
Forma: Kapalina
pH: 11,0 (5% roztok w/w)
S.G: 1,11

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62476
210 × 194 × 103 mm
5014551624764
226 x 392 x 327 mm
05014551002043

Country