Leak Sealer F4 10L

kód produktu: 62556

Leak Sealer F4 je prostředek k utěsňování vnitřních netěsností vyvinutý pro použití v systémech vytápění a chlazení (HVAC) a lehkých komerčních systémech. Slouží k opravě nepřístupných netěsností a průsaků, které mohou způsobit ztrátu tlaku a poruchu kotle. Po dispergování v systému produkt vyhledá místo průniku kyslíku a vytvoří polymer, který otvor utěsní. Tento špičkový chemický produkt pro úpravu vody s unikátní těsnicí účinností do 1–24 hodin po aplikaci prokazatelně zabraňuje ucpání nebo omezení toku uvnitř zranitelných součástí systému, jako jsou čerpadla a bezpečnostní zařízení. Netěsnost lze rychle a účinně ucpat bez nutnosti vypuštění celého systému. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l.

  • Složení na bázi silikonové emulze určené k migraci do stran potrubí k ucpání mikroskopických, nepřístupných netěsností a průsaků v systémech (HVAC) a lehkých komerčních systémech.
  • Eliminuje nutnost kompletního vypuštění systému.
  • Prokazatelná účinnost do 1–24 hodin po aplikaci.
  • Řeší problémy se ztrátou tlaku rychle a účinně při minimální intervenci
  • Bezpečné použití – nezpůsobuje ucpání potrubí nebo zranitelných součástí kotle, jako jsou čerpadla, větrací otvory a výměníky tepla.
  • Rychle se disperguje v systému a vyhledá oblast vnikání kyslíku a netěsnost utěsní.
Aplikace, montáž a dávkování

Doporučená koncentrace přípravku při použití je 0,5 %, což vystačí k ošetření systému o objemu 2000 litrů. Přípravek Fernox Leak Sealer F4 10L lze do systému zavést přes vhodné místo, například přes dávkovací nádobu. V zájmu zajištění rychlé dispergace proveďte částečné vypuštění systému a zaveďte do něj požadované množství přípravku Fernox Leak Sealer F4 10L. Přípravek účinkuje do 1–⁠24 hodin po aplikaci a není třeba jej poté ze systému odstraňovat.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 10L se dodává v 10l nádobách.

Fernox Leak Sealer F4 není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Fernox Leak Sealer F4 je polymerní emulze.
Barva: Skoro bílá
Zápach: Slabý
Skupenství: Viskózní kapalina
pH (konc.): 5,0–7,0
pH (v provozu): 7,0–8,5
Hustota: 1,0 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62556
310 × 230 × 205 mm
5014551625563
310 x 230 x 205 mm

Country