Leak Sealer F4 Express 400ml

kód produktu: 62450

Leak Sealer F4 je vnitřní utěsňovač vyvinutý pro použití v celém systému ústředního topení k utěsnění malých, nepřístupných úniků a plaků, které mohou způsobit ztrátu tlaku a poruchu kotle. Jakmile se produkt rozptýlí v systému, najde oblast vnikání kyslíku a vytvoří polymer, který netěsnost ucpe. Tento špičkový chemický produkt pro úpravu vody s unikátní těsnící účinností do 1–24 hodin po aplikaci prokazatelně zabraňuje blokování nebo omezení toku uvnitř kotle nebo zranitelných součástí systému, jako jsou čerpadla a bezpečnostní zařízení. Netěsnost lze rychle a účinně ucpat bez nutnosti vypouštění celého systému. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

  • Rychle vyhledává a utěsňuje nepřístupné, vnitřní mikroskopické netěsnosti
  • Rychlé a pohodlné – dávka aplikována za 30 sekund – bez nutnosti vypouštět systém
  • Bezpečné použití – nezpůsobuje ucpání potrubí nebo zranitelných součástí kotle, jako jsou čerpadla, větrací otvory a výměníky tepla
  • Netoxický přípravek šetrný k životnímu prostředí, jako hnací médium slouží stlačený vzduch, 100% recyklovatelná plechovka
  • Šetří čas a peníze při odvodňování a opravách.
  • Doplňování radiátorem, plnicí smyčkou nebo systémovým filtrem TF1 – dodává se se všemi adaptéry
Aplikace, montáž a dávkování

Jedna dávka produktu Leak Cleaner F4 Express ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až s 16 jednotlivými radiátory nebo s podlahovým vytápěním na ploše 250 m2 a může být aplikována přímo do odvzdušňovacího otvoru radiátoru, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s produktem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Leak Sealer F4 Express se dodává v 400ml aerosolových plechovkách s univerzální aplikační sadou.

Fernox Leak Sealer F4 Express není klasifikován jako nebezpečný, ale jako u všech chemikálií, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Neužívejte interně. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Bílá
Forma: Viskózní kapalina
Zápach: Slabý
pH: 5,0–7,0
SG: 1,0 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62450
218 × 66 × 95 mm
5014551624504
241 x 178 x 339 mm
050145510019168
Jak funguje Fernox Leak Sealer F4?

Country