Leak Sealer F4 Express 400ml

Kód produktu: 62450 Kategorie:
Kód produktu: 62450 Kategorie:

Leak Sealer F4 je vnitřní utěsňovač vyvinutý pro použití v celém systému ústředního topení k utěsnění malých, nepřístupných úniků a plaků, které mohou způsobit ztrátu tlaku a poruchu kotle. Jakmile se produkt rozptýlí v systému, najde oblast vnikání kyslíku a vytvoří polymer, který netěsnost ucpe. Tento špičkový chemický produkt pro úpravu vody s unikátní těsnící účinností do 1–24 hodin po aplikaci prokazatelně zabraňuje blokování nebo omezení toku uvnitř kotle nebo zranitelných součástí systému, jako jsou čerpadla a bezpečnostní zařízení. Netěsnost lze rychle a účinně ucpat bez nutnosti vypouštění celého systému. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Jedna dávka produktu Leak Cleaner F4 Express ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až s 16 jednotlivými radiátory nebo s podlahovým vytápěním na ploše 250 m2 a může být aplikována přímo do odvzdušňovacího otvoru radiátoru, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s produktem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu.

Fernox Leak Sealer F4 Express se dodává v 400ml aerosolových plechovkách s univerzální aplikační sadou.

Fernox Leak Sealer F4 Express není klasifikován jako nebezpečný, ale jako u všech chemikálií, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Neužívejte interně. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Barva: Bílá
Forma: Viskózní kapalina
Zápach: Slabý
pH: 5,0–7,0
SG: 1,0 při 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62450
5014551624504
x x mm
050145510019168

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country