Protector F1 10L

kód produktu: 62554

Přípravek Protector F1 chrání před korozí a tvorbou vodního kamene v lehkých komerčních systémech a systémech vytápění a chlazení (HVAC). Tento produkt dále zajišťuje pufrování pH. Voda v systému proto zůstane v optimálním rozmezí pH, aby se zabránilo korozi a tvorbě vodního kamene. Přípravek Protector F1 je kompatibilní se všemi ostatními komerčními produkty Fernox a je vhodný pro použití se všemi materiály a kovy běžně používanými v systémech ústředního topení a chlazení, včetně oceli a hliníku. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l. Koncentrace přípravku by se měla v zájmu zajištění maximální ochrany pravidelně kontrolovat a podle potřeby doplňovat.

  • V kombinovaných kovových systémech HVAC a lehkých komerčních systémech ústředního topení chrání před korozí a vodním kamenem, aby nedocházelo k poruchám a předčasnému selhání kotle.
  • Unikátně kombinuje složení tří inhibitorů: organickou, anodickou a katodickou ochranu před korozí v zájmu dosažení maximální účinnosti.
  • Vylepšené pufrování pH, které zajišťuje stabilizaci pH vody v systému v optimálním rozmezí pH 7–8,5.
  • Vyšší počáteční pH optimalizuje výkon ocelových součástí systému, které se obvykle používají v systémech HVAC, a zároveň stále zajišťuje ochranu hliníku.
  • Snižuje náklady na údržbu a riziko neplánovaných odstávek systému, udržuje energetickou účinnost a prodlužuje životnost systému.
  • Vysoce výkonný, netoxický a s nízkým dopadem na životní prostředí, se schválením NSF CIAS a Belgaqua.
Aplikace, montáž a dávkování

Doporučená koncentrace přípravku při použití je 0,5 %, což vystačí k ošetření systému o objemu 2000 litrů. Přípravek Fernox Protector F1 10L lze do systému zavést přes vhodné místo, například přes dávkovací nádobu. V zájmu zajištění rychlé dispergace proveďte částečné nebo úplné vypuštění vody a přípravek Protector F1 10L zaveďte při doplňování. Neošetřené systémy doporučujeme důkladně očistit, propláchnout přípravkem Fernox Cleaner F3 10L a teprve pak provést ošetření přípravkem Fernox Protector F1 10L, protože stávající nečistoty by mohly systém poškodit. Koncentrace by měla být pravidelně kontrolována pomocí testu Fernox Express Inhibitor Test a v případě potřeby doplněna v zájmu zajištění maximální ochrany.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Protector F1 10L se dodává v 10l nádobách.

Přípravek Fernox Protector F1 10L není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nekombinujte s jinými chemikáliemi. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Světle žlutá
Zápach: Aromatický (slabý)
Skupenství: Čirá kapalina
pH (konc.): 8,3
pH (0,5% roztok): 7,85–8,5
Hustota: 1,111 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62554
310 × 230 × 205 mm
5014551625549
310 x 230 x 205 mm

Country