Protector F1 Express 400ml

kód produktu: 62434

Protector F1 je předním inhibitorem na trhu, který zamezuje korozi a tvorbě vodního kamene v systémech ústředního topení v domácnostech. Tento vysoce účinný produkt nabízí vynikající ochranu díky jedinečné kombinaci tří inhibitory organických částic, které se vážou na kov v topném systému a chrání před nečistotami, dále díky anodickým inhibitorů, které reagují s kovovým povrchem systému a vytvářejí ochrannou vrstvu, a katodickým inhibitorů, které se spojují se solemi tvrdé vody za vzniku nerozpustné vrstvy. Fernox Protector F1 také obsahuje vylepšené pufrování pH, aby bylo zajištěno, že hladina vody v systému neklesne pod 6,5 nebo nevystoupá nad 8,5 – optimální rozmezí pH pro prevenci koroze a usazování vodního kamene. Pro dlouhodobou ochranu zajistěte v rámci servisu kotle nebo systému udržování a každoroční kontrolu koncentrací v souladu s místními předpisy a správnými postupy. Protector F1 je kompatibilní se všemi ostatními produkty Fernox a je vhodný pro použití se všemi materiály a kovy používanými v systémech ústředního topení včetně hliníku. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

  • Chrání před korozí a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech ústředního topení, aby nedocházelo k poruchám a předčasnému selhání kotle
  • Rychlé a pohodlné – dávka aplikována za 30 sekund radiátorem, plnicí smyčkou nebo systémovým filtrem TF1 – bez nutnosti vypouštět systém
  • Při použití ve spojení s produktem Cleaner F3 lze dosáhnout úspory plynu až 15 % při každém vytápění vašeho prostoru
  • Splňuje záruční požadavky výrobce kotle
  • Ošetří až 130 litrů vody v systému (16 radiátorů) a ekvivalent 250 m2 podlahových systémů.
  • Vysoce výkonný, netoxický, šetrný k životnímu prostředí – složení schváleno od NSF CIAS, KIWA a Belgaqua
Aplikace, montáž a dávkování

Jedna dávka tohoto produktu ošetří a ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až s 16 jednotlivými radiátory nebo s podlahovým vytápěním na ploše 250 m2 a může být aplikována přímo do odvzdušňovacího otvoru radiátoru, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s produktem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. Společnost Fernox doporučuje, aby neošetřené nebo kalné systémy byly důkladně vyčištěny a propláchnuty v souladu s místními předpisy a zákony včetně BS 7593:2019 a srovnávacího testu pomocí produktu Fernox Cleaner F3 Express, a to ještě před ošetřením pomocí Fernox Protector F1 Express, protože stávající nečistoty mohou instalaci poškodit.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Protector F1 se dodává v 400ml tlakových nádobách.

Fernox Protector F1 není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Fernox Protector+ Filter Fluid je směsí inhibitorů koroze a vodního kamene a dispergantů.
Forma: Kapalina Zápach: Aromatická
Barva: Světle žlutá
pH (konc.): 8,3
pH (v provozu): 7,8–8,5
SG: 1,14 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62434
218 × 66 × 95 mm
5014551624344
241 x 178 x 339 mm
050145510018932
Jak funguje inhibitor Fernox Protector F1?

Country