Protector F1 Express 400ml

Kód produktu: 62434 Kategorie:
Kód produktu: 62434 Kategorie:
Záruka: 0 Let

Protector F1 je předním inhibitorem na trhu, který zamezuje korozi a tvorbě vodního kamene v systémech ústředního topení v domácnostech. Tento vysoce účinný produkt nabízí vynikající ochranu díky jedinečné kombinaci tří inhibitory organických částic, které se vážou na kov v topném systému a chrání před nečistotami, dále díky anodickým inhibitorů, které reagují s kovovým povrchem systému a vytvářejí ochrannou vrstvu, a katodickým inhibitorů, které se spojují se solemi tvrdé vody za vzniku nerozpustné vrstvy. Fernox Protector F1 také obsahuje vylepšené pufrování pH, aby bylo zajištěno, že hladina vody v systému neklesne pod 6,5 nebo nevystoupá nad 8,5 – optimální rozmezí pH pro prevenci koroze a usazování vodního kamene. Pro dlouhodobou ochranu zajistěte v rámci servisu kotle nebo systému udržování a každoroční kontrolu koncentrací v souladu s místními předpisy a správnými postupy. Protector F1 je kompatibilní se všemi ostatními produkty Fernox a je vhodný pro použití se všemi materiály a kovy používanými v systémech ústředního topení včetně hliníku. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Jedna dávka tohoto produktu ošetří a ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až s 16 jednotlivými radiátory nebo s podlahovým vytápěním na ploše 250 m2 a může být aplikována přímo do odvzdušňovacího otvoru radiátoru, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s produktem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. Společnost Fernox doporučuje, aby neošetřené nebo kalné systémy byly důkladně vyčištěny a propláchnuty v souladu s místními předpisy a zákony včetně BS 7593:2019 a srovnávacího testu pomocí produktu Fernox Cleaner F3 Express, a to ještě před ošetřením pomocí Fernox Protector F1 Express, protože stávající nečistoty mohou instalaci poškodit.

Fernox Protector F1 se dodává v 400ml tlakových nádobách.

Fernox Protector F1 není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Fernox Protector+ Filter Fluid je směsí inhibitorů koroze a vodního kamene a dispergantů.
Forma: Kapalina Zápach: Aromatická
Barva: Světle žlutá
pH (konc.): 8,3
pH (v provozu): 7,8–8,5
SG: 1,14 při 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62434
95 × 66 × 218 mm
5014551624344
241 x 178 x 339 mm
050145510018932

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country