Protector+ Filter Fluid Express 400ml

kód produktu: 62491

Toto balení inhibitorů obsahuje aktivní dispergační činidlo, o kterém je prokázáno, že napomáhá bezpečnému shromažďování nečistot a koroze na filtru. Je určeno pro použití s in-line systémovými filtry Fernox TF1 nebo s jinými podobnými filtry. Protector+ Filter Fluid F9 Express zvyšuje výkon systémového filtru a nabízí plnou ochranu proti korozi a tvorbě vodního kamene. Toto inovativní, osvědčené složení prodlužuje životnost systému a udržuje optimální účinnost při zachování ekologického složení. Koncentrace by se měly kontrolovat v rámci ročního údržbového servisu systému. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

  • Unikátní balení inhibitoru s dispergačním činidlem navrženým pro odchyt a přenos nečistot cirkulujících v systému do systémového filtru pro bezpečný sběr a likvidaci
  • Rychlé a pohodlné – dávka aplikována za 30 sekund radiátorem, plnicí smyčkou nebo systémovým filtrem TF1 – bez nutnosti vypouštět systém
  • Musí se používat pouze ve spojení se systémovým filtrem – nabízí špičkovou ochranu před korozí a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech vytápění a chlazení včetně hliníkových
  • Určeno pro trvalé ponechání v systému. Ošetří až 130 litrů vody v systému (16 radiátorů) a ekvivalent 250 m2 podlahových systémů.
  • Zamezuje usazování vodního kamene a tvorbě koroze
  • Vysoce účinný přípravek šetrný k životnímu prostředí. Schváleno od NSF CIAS a Belgaqua
Aplikace, montáž a dávkování

Jedna dávka tohoto produktu ošetří a ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až 16 radiátory, anebo podlahové vytápění na ploše 250 m2. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express může být aplikován přímo do odvzdušňovacího otvoru chladiče, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s výrobkem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem Protector+ Filter Fluid F9. Na místě trvá čištění méně než 2 minuty. Jednoduše izolujte filtr, demontujte magnet z pouzdra, otevřete vypouštěcí ventil a zlikvidujte kontaminující látky, teprve poté vraťte magnet na místo a zavřete vypouštěcí ventil. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express by měl zůstat v systému. Není vhodný pro použití v mikroborových systémech. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. systémy Primatic nebo podobné, musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. U silně znečištěných systémů nebo nových instalací doporučuje společnost Fernox čištění a propláchnutí pomocí čističe Fernox Cleaner F3 nebo Power Cleaner F8 před ošetřením inhibitorem. Protector+ Filter Fluid F9 lze jej používat pouze ve spojení s inline systémovým filtrem. Instalace systému nebo nového kotle by měla být v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express se dodává ve 400ml tlakových nádobách.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Protector F1 Express je směs anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene.
Forma: Světle hnědá kapalina
Zápach: Slabě aromatický
pH (konc): 8,4
pH (roztok): 7,8–8,5
SG: 1,17 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62491
218 × 66 × 95 mm
5014551624917
241 x 178 x 339 mm
05014551001510
Jak funguje inhibitor Fernox Filter Fluid+ Protector?

Country