Protector+ Filter Fluid Express 400ml

Kód produktu: 62491 Kategorie:
Kód produktu: 62491 Kategorie:

Toto balení inhibitorů obsahuje aktivní dispergační činidlo, o kterém je prokázáno, že napomáhá bezpečnému shromažďování nečistot a koroze na filtru. Je určeno pro použití s in-line systémovými filtry Fernox TF1 nebo s jinými podobnými filtry. Protector+ Filter Fluid Express zvyšuje výkon systémového filtru a nabízí plnou ochranu proti korozi a tvorbě vodního kamene. Toto inovativní, osvědčené složení prodlužuje životnost systému a udržuje optimální účinnost při zachování ekologického složení. Koncentrace by se měly kontrolovat v rámci ročního údržbového servisu systému. Řada Fernox Express využívá technologii Barrier Pressure Pack a pro vypuzení produktu používá jako hnací médium stlačený vzduch, celá produktová řada je tak nehořlavá. Hnací médium (stlačený vzduch) není smíšené s aktivním produktem, takže nehrozí riziko vniknutí vzduchu do systému, což by mohlo urychlit budoucí riziko koroze.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Jedna dávka tohoto produktu ošetří a ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až 16 radiátory, anebo podlahové vytápění na ploše 250 m2. Fernox Protector+ Filter Fluid Express může být aplikován přímo do odvzdušňovacího otvoru chladiče, plnicí smyčky systému nebo přes TF1 Filter pomocí vhodného adaptéru dodávaného s výrobkem. Fernox Express nadávkujete do systému za dobu kratší než 30 sekund bez nutnosti vypouštět systém, což šetří čas. Pokud dávkujete přes TF1 Filter, vyprázdněte z filtru veškeré nahromaděné kontaminující látky, a teprve poté proveďte ošetření produktem Protector+ Filter Fluid. Na místě trvá čištění méně než 2 minuty. Jednoduše izolujte filtr, demontujte magnet z pouzdra, otevřete vypouštěcí ventil a zlikvidujte kontaminující látky, teprve poté vraťte magnet na místo a zavřete vypouštěcí ventil. Fernox Protector+ Filter Fluid Express by měl zůstat v systému. Není vhodný pro použití v mikroborových systémech. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. systémy Primatic nebo podobné, musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. U silně znečištěných systémů nebo nových instalací doporučuje společnost Fernox čištění a propláchnutí pomocí čističe Fernox Cleaner F3 nebo Power Cleaner F8 před ošetřením inhibitorem. Protector+ Filter Fluid lze jej používat pouze ve spojení s inline systémovým filtrem. Instalace systému nebo nového kotle by měla být v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.

Fernox Protector+ Filter Fluid Express se dodává ve 400ml tlakových nádobách.

Fernox Protector+ Filter Fluid Express není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Protector F1 Express je směs anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene.
Forma: Světle hnědá kapalina
Zápach: Slabě aromatický
pH (konc): 8,4
pH (roztok): 7,8–8,5
SG: 1,17 při 20 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
62491
5014551624917
x x mm
05014551001510

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country