Protector+ Filter Fluid F9 10L

kód produktu: 62557

Přípravek Protector+ Filter Fluid F9 je vylepšený inhibitor obsahující dispergační technologii. Zajišťuje vynikající ochranu proti korozi, inhibici vodního kamene a regulaci pH v systémech HVAC a lehkých komerčních systémech vytápění a chlazení. Tento jedinečný balíček inhibitorů, určený pro použití s jedním z komerční řady in-line systémových filtrů Fernox nebo podobných filtrů, obsahuje aktivní dispergační činidlo, který napomáhá bezpečnému zachycení zbytků koroze, vodního kamene a dalších systémových nečistot přes filtr. Inovativní složení prodlužuje životnost systému a udržuje optimální účinnost. Protector+ Filter Fluid F9 je kompatibilní se všemi ostatními komerčními produkty Fernox a je vhodná pro použití se všemi materiály a kovy běžně používanými v topných a chladicích systémech, včetně oceli a hliníku. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l.

  • Unikátní balení inhibitoru s dispergačním činidlem navrženým pro odchyt a přenos nečistot cirkulujících v systému do in-line filtru pro bezpečný sběr a likvidaci.
  • Musí se používat pouze ve spojení se systémovým filtrem.
  • Nabízí špičkovou ochranu před korozí a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech vytápění a chlazení (HVAC) zahrnující ocelové a hliníkové prvky.
  • Určeno k trvalému ponechání v systému. Větší čistota potrubí a zachování optimálních průtoků vede k efektivnímu chodu systému. Snižuje riziko neplánovaných odstávek systému.
  • Vylepšené pufrování pH, které zajišťuje stabilizaci hladiny pH vody v systému v optimálním rozmezí pH 7–8,5.
  • Vysoce výkonný, netoxický a s nízkým dopadem na životní prostředí, se schválením NSF CIAS a Belgaqua.
Aplikace, montáž a dávkování

Tento produkt by měl být používán pouze v systémech s in-line systémovým filtrem, jako je Fernox TF1 Omega+ nebo Fernox TF1 Delta. Doporučená koncentrace přípravku při použití je 0,5 %, což vystačí k ošetření systému o objemu 2 000 litrů. Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L lze do systému zavést přes vhodné místo, například přes dávkovací nádobu. V zájmu zajištění rychlé dispergace proveďte částečné nebo úplné vypuštění vody a přípravek Protector+ Filter Fluid F9 10L zaveďte při doplňování. Neošetřené systémy doporučujeme důkladně vyčistit a propláchnout přípravkem Fernox Cleaner F3 10L a teprve pak provést ošetření přípravkem Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, protože stávající nečistoty by mohly systém poškodit. Koncentrace by měla být pravidelně kontrolována pomocí testu Fernox Express Inhibitor Test a v případě potřeby doplněna v zájmu zajištění maximální ochrany.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L se dodává v 10l nádobách.

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nekombinujte s jinými chemikáliemi. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Světle žlutá
Zápach: Aromatický (slabý)
Skupenství: Čirá kapalina
pH (konc.): 8,3
pH (0,5% roztok): 7,85–8,5
Hustota: 1,112 při 20 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
62557
310 × 230 × 205 mm
5014551625570
310 x 230 x 205 mm

Country