Protector Solar S1 10 litre

Kód produktu: 59245 Kategorie:
Kód produktu: 59245 Kategorie:
Záruka: 0 Let

Inhibovaná kapalina pro přenos tepla, která je navržena tak, aby chránila všechny solární systémy tepelného vytápění při zvýšených teplotách. Tento produkt je účinný jak v plynném, tak v kapalném stavu při teplotách vyšších než 180 °C.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Solar S1 je vhodný pro použití v solárních tepelných instalacích, které odpovídají BS EN 12976 a BS 5918. Solar S1 nabízí antikorozní ochranu všech kovů, které se běžně vyskytují v systémech solárního ohřevu. Solar S1 je kompatibilní se všemi nekovovými látkami, které se běžně vyskytují v systémech solárního ohřevu. Je připraven k použití a neměl by se mísit s jinými kapalinami pro přenos tepla ani ředit vodou nebo glykolem. Pokud byly předtím použity jiné kapaliny pro přenos tepla, vypusťte úplně systém a před naplněním jej vypláchněte s použitím prostředku Solar S1.

Solar S1 je vhodný pro použití v solárních aplikacích se stagnačními teplotami přesahujícími 360 °C za předpokladu, že solární tepelný systém je řádně nainstalován a dimenzován tak, aby umožňoval úplné odstranění prostředku Fernox Solar S1 vaporizací z kolektorů při dosažení maximální statické teploty. Produkt Solar S1 nevystavujte po delší dobu teplotám 180 °C nebo vyšším. Teploty nad 200 °C způsobují pomalé znehodnocování kapaliny, což může vést ke zkrácení životnosti produktu.

Fernox Solar S1 se dodává jako premix připravený k použití ve velikostech 10 a 20 litrů. Před použitím by přípravek neměl být ředěn.

Fernox Solar S1 je klasifikován jako bezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu (SDS).

Vodný roztok monopropylenglykolu a specificky formulované inhibitory vysoké teploty
Vzhled: Oranžová kapalina
SG při 20 °C: 1,035
Index lomu: 1,381–1,385 pH: 9,4–10,3
Alkalita: 6 300 až 6 500 ppm jako CaCO3
Viskozita (20 °C): 8,5–8,7 cPs (Brookfield 100 ot/min)
Bod varu: 102–105 °C
Bod vzplanutí: Žádné
Obsah vody: 55–58 %
Bod tuhnutí: -28 °C

There are no videos for this product.

Take a look at some of our other videos by clicking here or get in touch with us.

There are no FAQs for this product.

Take a look at some of our other FAQs by clicking here or get in touch with us.

There are no downloads for this product.

Take a look at some of our other downloads by clicking here or get in touch with us.

Density Temperature
Specific Heat Temperature
Thermal Conductivity
Viscosity Temperature

Různé velikosti a varianty produktu mohou mít různé rozměry a pokyny.

Stáhněte si prosím požadovaný datový list produktu.

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions
Outer Carton Barcode (ITF)
59245
205 × 230 × 310 mm
5014551592452
0 x 0 x 0 mm
N/A

Filters Sort results
Reset Apply
No results found. Clear filters and try again?

Informační bulletin

Country