Protector Solar S1 10 litre

kód produktu: 59245

Inhibovaná kapalina pro přenos tepla, která je navržena tak, aby chránila všechny solární systémy tepelného vytápění při zvýšených teplotách. Tento produkt je účinný jak v plynném, tak v kapalném stavu při teplotách vyšších než 180 °C.

  • Ochrana proti mrazu do -28 °C
  • Těkavý inhibitor koroze pro ochranu v plynné a kapalné fázi
  • Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot
  • Kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů
  • Srovnán s ostatními prvotřídními produkty na trhu

Aplikace, montáž a dávkování

Solar S1 je vhodný pro použití v solárních tepelných instalacích, které odpovídají BS EN 12976 a BS 5918. Solar S1 nabízí antikorozní ochranu všech kovů, které se běžně vyskytují v systémech solárního ohřevu. Solar S1 je kompatibilní se všemi nekovovými látkami, které se běžně vyskytují v systémech solárního ohřevu. Je připraven k použití a neměl by se mísit s jinými kapalinami pro přenos tepla ani ředit vodou nebo glykolem. Pokud byly předtím použity jiné kapaliny pro přenos tepla, vypusťte úplně systém a před naplněním jej vypláchněte s použitím prostředku Solar S1.

Solar S1 je vhodný pro použití v solárních aplikacích se stagnačními teplotami přesahujícími 360 °C za předpokladu, že solární tepelný systém je řádně nainstalován a dimenzován tak, aby umožňoval úplné odstranění prostředku Fernox Solar S1 vaporizací z kolektorů při dosažení maximální statické teploty. Produkt Solar S1 nevystavujte po delší dobu teplotám 180 °C nebo vyšším. Teploty nad 200 °C způsobují pomalé znehodnocování kapaliny, což může vést ke zkrácení životnosti produktu.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Solar S1 se dodává jako premix připravený k použití ve velikostech 10 a 20 litrů. Před použitím by přípravek neměl být ředěn.

Fernox Solar S1 je klasifikován jako bezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu (SDS).

Specifikace

Vodný roztok monopropylenglykolu a specificky formulované inhibitory vysoké teploty
Vzhled: Oranžová kapalina
SG při 20 °C: 1,035
Index lomu: 1,381–1,385 pH: 9,4–10,3
Alkalita: 6 300 až 6 500 ppm jako CaCO3
Viskozita (20 °C): 8,5–8,7 cPs (Brookfield 100 ot/min)
Bod varu: 102–105 °C
Bod vzplanutí: Žádné
Obsah vody: 55–58 %
Bod tuhnutí: -28 °C

Volumetrics / Dimensions
Filters Sort results
Reset Apply
Product Code
Single Unit Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Single Unit Barcode
Outer Carton Dimensions(Výška x Šířka x Hloubka)
Outer Carton Barcode (ITF)
59245
310 × 230 × 205 mm
5014551592452
310 x 230 x 205 mm
Density Temperature
Specific Heat Temperature
Thermal Conductivity
Viscosity Temperature

Country